Tarif

Od 15. prosince 2019 začne na celém území Zlínského kraje ve veřejné dopravě platit nový tarif jízdného.

Oproti současnému stavu čekají cestující například tyto změny:

Kilometrický tarif

U nového kilometrického tarifu se cena základního jízdného u autobusů i vlaků jednoduše vypočítá tak, že k pevné nástupní sazbě ve výši 9 korun se vždy připočte 1 koruna za každý kilometr na trase. Například za cestu dlouhou 10 kilometrů tak cestující ve vlaku i autobuse zaplatí 19 korun.

Vlaky

Krajský tarif bude platit ve všech osobních a spěšných vlakových spojích v rámci Zlínského kraje a dále také na tratích č. 303 do stanice Kojetín, č. 330 do stanice Moravský Písek a č. 340 do stanice Veselí nad Moravou. Cestující přitom nebudou muset řešit, zda využijí vlak Českých drah nebo společnosti ARRIVA vlaky, protože jízdenka bude platná u obou dopravců a bude navíc i přestupná. Zakoupit ji bude možno na nádražích u prodejních přepážek obou dopravců. Kde pokladna nebude, tak přímo ve vlaku bez navýšení ceny.

V případě, že cílová zastávka cestujícího bude za hranicemi Zlínského kraje, zakoupí u Českých drah jízdenku vycházející z jejich tarifů. Výjimku tvoří výše zmíněné úseky tratí 303, 330 a 340, kde bude možno využít tarif Zlínského kraje. U dopravce ARRIVA Vlaky bude cestujícímu v rámci tarifu Zlínského kraje prodána jízdenka buď do posledního místa na trati na území Zlínského kraje, nebo do místa, kde bude cestující přestupovat na navazující spoj Českých drah (zde si pak cestující koupí jízdní doklad do cílové stanice za hranicemi Zlínského kraje).

Pro lidi, kteří jezdí často, budou v rámci krajského tarifu k dispozici 7denní a 30denní časové jízdenky.

Autobusy

Tarif Zlínského kraje bude platit u všech autobusových linek v rámci Zlínského kraje a rovněž také u spojů za hranice kraje, jejichž objednavatelem je Zlínský kraj. U ostatních bude platit tarif příslušného dopravce. Na rozdíl od železnice bude jízdenka nepřestupná, cestující si ji vždy bude moci koupit pouze na daný spoj. Časové jízdenky nebudou u linkové autobusové dopravy k dispozici.

Tarif Zlínského kraje

Tarif Zlínského kraje platný od 15.12.2019

Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu ve Zlínském kraji

 

O nás

Hlavním úkolem společnosti KOVED je správa veřejné linkové a železniční dopravy ve Zlínském kraji. Podílí se na evidenci, rozdělení tržeb mezi dopravce, které si Zlínský kraj objednává. Dále se podílí na tvorbě jízdních řádů a přípravě podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji....

Zjistit více

Naši smluvní dopravci