Nejčastější dotazy

Vážení cestující, přinášíme vám přehled nejčastěji se opakujících dotazů, které se týkají změn ve veřejné dopravě Zlínského kraje od 15. prosince 2019.

Kde najdu nové jízdní řády a informace k novému tarifu?

Nové jízdní řády jsou zde, případně na IDOS.cz. Dále zde najdete informace ohledně tarifu a smluvních a přepravních podmínkách, včetně ceníku jízdného a dovozného.

 

Kde si můžu koupit jízdenku na vlak, když na nádraží není pokladna?

V případě, že na nádraží není možné zakoupit si jízdenku, můžete tak učinit přímo ve vlaku u průvodčího, a to bez přirážky.

 

Je  možné  zakoupit  jízdenky  na  cestu  vlakem  v  tarifu  Zlínského  kraje přes internet?

I když  jsme  se  v  tomto  snažili  vyjít  cestujícím  maximálně  vstříc,  systém  dopravců  nám  to  bohužel  technicky  neumožňuje.  Nicméně  na  řešení  neustále  pracujeme.  Po  spuštění  integrované  dopravy  ve  Zlínském  kraji  bude  umožněn  i  prodej  jízdních  dokladů  prostřednictvím e-shopu a mobilní aplikace.

 

Budou  platit  slevové  IN  karty  po  zavedení  nového  tarifu? Jak  to  bude  fungovat  při  cestě  osobním  nebo  spěšným  vlakem,  kdy  počátek  cesty  je  ve  Zlínském  kraji  a  konec  cesty  v  Olomouckém  kraji?

Po 15. prosinci 2019 nebudou na vnitrokrajských linkách platit karty IN 25 a IN 50, tyto karty budou platit jen na mezikrajských linkách, tedy když pojedete ze Zlínského kraje třeba do Olomouckého či dalších krajů. Mezikrajskou jízdenku si u Českých drah můžete koupit i online.
Na vnitrokrajských linkách nebudete kartu IN 25 potřebovat, neboť základní jízdné v tarifu Zlínského kraje bude o 25 % levnější oproti současnému  tarifu  Českých  drah.  Dosáhnete  tedy  na  stejnou  cenu  jako nyní. Pokud karty IN 25 a IN 50 nevyužijete na mezikrajských linkách, můžete je od 16. prosince 2019 vrátit na přepážce Českých drah, kde vám bude vrácena poměrná část ceny.

 

Bude krajský tarif platit také při cestě rychlíkem uvnitř Zlínského kraje?

Ano, bude, a dále také ve Valašském expresu Praha – Vsetín – Žilina.

 

Budete i nadále uznávat tarif Českých drah TR10, nebo budete uznávat čistě tarif krajský?

Ve Zlínském kraji bude platit tarif Zlínského kraje. Při cestách mimo kraj v případě využití vlaků ČD bude platit tarif ČD TR 10, avšak v případě využití spojů jiného dopravce (např. RegioJet v relaci Bohumín - Brno) bude nutno na tento vlak zakoupit samostatnou jízdenku dle tarifu dopravce.

 

Pokud mi nevyhovuje tarif Zlínského kraje, bude se i na trati Otrokovice – Zlín uznávat tarif Českých drah?

Tarif Českých drah se na této trase nebude uznávat, protože zde bude platit  tarif  Zlínského  kraje.  V  úseku  Otrokovice  –  Zlín  bude  jedna  jízda stát 20 korun, pro pravidelné cestování pak bude možno využít 7denní nebo 30denní časové jízdné.

 

Budou současné kombinované jízdenky použitelné na vlak i trolejbus za 20 korun platit i po 15. prosinci 2019?

Ano, budou platit ve stejném rozsahu.

 

Jak  to  bude  s  platností  tzv.  elektronických  peněženek  v  autobusech?

U  všech  dopravců  kromě  Arrivy  zůstanou  v  platnosti  stávající  čipové  karty  –  elektronické  peněženky.  Společnost  Arriva,  která  bude obsluhovat oblast Valašskokloboucka, bude mít své vlastní čipové  karty,  které  budou  akceptovány  pouze  u  tohoto  dopravce.  Výdejní  místa  těchto  čipových  karet  budou  nejpozději  od  15. 12. 2019 zřízena v Městském informačním centru ve Slavičíně a na vlakovém nádraží v Luhačovicích (na pokladně dopravce Arriva).  Aktuálně  se  také  projednává  možnost  výdejního  místa  ve  Valašských  Kloboukách.  Čipové  karty  dopravce  Arriva  bude  možné dobíjet na kontaktních místech, v každém autobusu Arrivy, případně přes e-shop.

 

Co pravidelní cestující, kteří využívají časové jízdenky? Jaká bude situace pro ně?

Nový tarif Zlínského kraje umožňuje zakoupit si buď 7denní, nebo 30denní časovou jízdenku pro cestování vlakem. Časová jízdenka na delší  časové  období  (např.  tři  měsíce)  bude  zavedena  se  spuštěním  plného integrovaného systému.

 

Ve kterých vlacích bude možnost připojení k WIFI?

Ve všech vlacích dopravce Arriva, tj. na linkách Valašské Meziříčí – Bylnice, Velké Karlovice – Vsetín, Staré Město – Bylnice, Újezdec – Luhačovice a Staré Město – Veselí nad Moravou. České dráhy WIFI připojení nabídnou na linkách Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (soupravy „RegioShark“) a Břeclav – Přerov.

 

Jsem z Brna, ale jezdím vlakem i do Zlínského kraje. Cesta Brno – Vyškov – Kojetín – Přerov – Hranice na Moravě bude pokrytá dopravcem RegioJet, ale úsek Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí budu muset jet na váš tarif. Existuje nějaká karta, kde bych si mohl nahrát peníze a pak čerpat jízdné, aniž bych musel pokaždé chodit na pokladnu? Mám průkazku ZTP, a tak i tato skutečnost mě trochu omezuje.

Jízdní doklad zakoupíte přímo ve vlaku, a to bez přirážky, pouze se prokážete jízdním dokladem z předchozího spoje (nevyhazujte proto jízdní doklad). Ve vlacích Arriva budete moci platit i platební kartou.

 

Stačí na slevu pro důchodce občanský průkaz, nebo si musím vyřídit nějakou průkazku – případně kde?

Seniorům nad 65 let postačí, tak jako doposud, pro uznání slevy občanský průkaz.

 

Bude platit v novém tarifu sleva ZTP?

Ano, tak jako doposud bude sleva pro držitele karty ZTP platit i v tarifu Zlínského kraje.

 

Když budu chtít cestovat vlakem z Huslenek do Brna, kolik budu potřebovat jízdenek?

V případě využití vlaků ČD až do Brna (nutná zajížďka přes Olomouc) stačí jízdenky dvě. V případě využití přímého spoje v úseku Hranice na Moravě - Brno, který bude zajišťovat dopravce RegioJet, budou nutné jízdenky tři. První si koupíte ve vlaku Arriva přímo u průvodčího a dojedete s ní do Vsetína. V případě cesty pouze s vlaky ČD si pro druhou část cesty až do Brna zakoupíte jízdenku u Českých drah. Jelikož jde o mezikrajskou trasu, pojedete za tarif Českých drah a jízdenku si můžete koupit online. V případě využití vlaku RegioJet si koupíte jízdenku ČD pouze do Hranic na Moravě a odtud zakoupíte jízdenku dle tarifu dopravce RegioJet.

 

Bude  společnost  Arriva  zajišťovat  dopravu  i  na  Kroměřížsku,  a  pokud  ano,  v  jakém  rozsahu  a  jakými  prostředky?

Počítá se s úpravou cen jízdenek v autobusech? Společnost Arriva bude zabezpečovat dopravu v oblasti Valašskokloboucka. Do Kroměříže bude tato společnost zajíždět pouze na dálkové lince Valašské Klobouky – Brno. Co se týká  jízdného,  v  průměru  se  počítá  se  zlevněním  základního  jízdného.

 

Nelíbí se mi, že společnost BusLine bez vašeho souhlasu nastoupí na autobusové linky. Tohle není férové vůči našemu kraji.

(Pozn.: Společnost BusLine, která napadla letos na jaře velkou soutěž na provoz autobusů ve Zlínském kraji, začne od prosince v kraji jezdit jako subdodavatel společnosti ČSAD Vsetín). To, že dopravce  BusLine  bude  subdodavatelem  ČSAD  Vsetín,  je  dáno  zákonnými  možnostmi  jednacího  řízení  bez  uveřejnění  pro  linkovou dopravu 2019–2021. I když se nám to nemusí líbit, nemůžeme s tím nic dělat.

 

V  případě,  že  jste  zde  nenašli  dotaz,  který  Vás  zajímá, můžete se s ním obrátit na společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje. Dotazy je možno posílat na e-mailovou adresu info@koved.cz.

O nás

Hlavním úkolem společnosti KOVED je správa veřejné linkové a železniční dopravy ve Zlínském kraji. Podílí se na evidenci, rozdělení tržeb mezi dopravce, které si Zlínský kraj objednává. Dále se podílí na tvorbě jízdních řádů a přípravě podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji....

Zjistit více

Naši smluvní dopravci