Centrální dispečink

Centrální dispečink Zlínského kraje slouží jako:

Centrální dispečink Zlínského kraje byl spuštěn v ostrém provozu dne 7. 12. 2015. CED je řídícím prvkem systému (sběr dat a předávání informací, řízení problémů, organizace dopravy, kontrola dodržování standardů a kvality dopravy, zpětná vazba z provozu pro potřebnou optimalizaci provozu, atd.)
CED nepořídil přímo Zlínský kraj, ale na základě partnerské smlouvy Koordinátor veřejné dopravy ve Zlínském kraji s.r.o. a je v jeho majetku.

Do CED jsou aktuálně zapojeni tito dopravci:

Provoz CED v ostrém provozu zajišťují 3 dispečeři pracující na směny:

Činnosti/funkce CED

O nás

Hlavním úkolem společnosti KOVED je správa veřejné linkové a železniční dopravy ve Zlínském kraji. Podílí se na evidenci, rozdělení tržeb mezi dopravce, které si Zlínský kraj objednává. Dále se podílí na tvorbě jízdních řádů a přípravě podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji....

Zjistit více

Naši smluvní dopravci